کتابهای دیگر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
بررسي جرايم و مجازاتهاي مرتبط با قانون انتخابات مجلس
مليحه بهاروند، علي صالحي
شوميز | رقعي | 72 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003166721
 
 
60000R 48000R

progesterone injection

progesterone taux

benicar 40 mg coupons

benicar coupon 2014 click
اين کتاب مشتمل بر: اصول قانون اساسي مرتبط با انتخابات مجلس شوراي اسلامي. قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378/09/07با اعمال آخرين تغييرات. شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان . هيات اجرايي. اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان. تبليغات. جرائم و تخلفات. تمهيد مقدمات، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي.
  
محصولات مرتبط