کتابهای دیگر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
بررسي جرايم و مجازاتهاي مرتبط با قانون انتخابات مجلس
مليحه بهاروند، علي صالحي
شوميز | رقعي | 72 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003166721
 
 
60000R 48000R
  
محصولات مرتبط