کتابهای دیگر حقوقی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
تحليلي بر سير قانون اجاره
عبدالسعيد فضلي
شوميز | رقعي | 112 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001585296
 
 
80000R 64000R
در صورتيکه راجع به يک مبحث حقوقي، قانون واحدي حاکم باشد به هنگام انطباق مصاديق با قانون، مشکل خاصي رخ نداده و حقوق دان با چالش چنداني مواجه نيست.ولي در مورد بحث اجاره چندين قانون ماهوي متضاد بر مورد، قابل انطباق است که در اين کتاب ضمن تبيين آنان نحوه انطباق مصاديق را با قانون، مورد تحليل و ببرسي قرار مي دهد. اثر حاضر درصدد کمک و ياري به نحوه انطباق قانون موضوعه و خاص حاکم بر اختلافات استيجاري است.
  
محصولات مرتبط