حقوق تجارت < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حل اختلافات تجاري در سازمان تجارت جهاني
مهران آرامش،اميد مقدسي فر، پدرام آرامش
شوميز | وزيري | 224 صفحه
چاپ اول | 1396 | 500 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9786003166745
 
 
220000R 176000R
در حال حاضر نياز به يک مرجع مقتدر جهاني به منظور نظم بخشيدن به روابط اقتصادي جهاني که در خيلي از موارد موجب تنش هاي شديد سياسي بين کشورها شده است، امر ضروري است. هدف اين سازمان همانطور که در اين کتاب بيان شده، به منظور ارتقاي استانداردهاي زندگي، تضمين اشتغال کامل و حجم زياد و دايم درآمد واقعي و تقاضاي موثر،گسترش توليد و تجارت کالا و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهينه از منابع جهاني منطبق با هدف توسعه قابل دوام و حفظ و حراست از محيط زيست عنوان گرديده است.
  
محصولات مرتبط