رویه قضایی ایران < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
دو فصلنامه رويه قضايي شعب ديوان عدالت اداري شماره 3 پاييز و زمستان95
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه
شوميز | وزيري | 96 صفحه
چاپ اول | 1396 | 800 نسخه
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه
.
 
 
70000R 56000R
اين مجله به استناد مجوز معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شماره 4305/93 به تاريخ 1393/2/30 توسط معاونت آموزش، پژوهش و پيشگيري ديوان عدالت اداري چاپ و منتشر شده است. اين نوشتار شامل سه بخش شرح موضوع، مسائل شکلي و مسائل ماهوي است
  
محصولات مرتبط