کتابهای دیگر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
گزيده آراي امور و دعاوي درصلاحيت محاکم خانواده
نسيم هرسمي نژاد پورفاضل
شوميز | وزيري | 328 صفحه
چاپ اول | 1396 | 1000 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001585180
 
 
200000R 160000R

pregabaline beker

pregabaline ldm maxhome.ca
در اين کتاب، هريک از پرونده هاي امور و دعواي که در صلاحيت دادگاه خانواده مي باشد مورد مطالعه قرار گرفته و از درخواست و دلايلي که براي طرح هر دعوي بايد منضم به آن شود، دادخواست، دفاعيات و لوايح وکلاي اطراف دعوي، استعلام هاي مقام قضايي، حکم صادره و در مواردي چگونگي اجراي آن آورده و و در پايان مواد مرتبط، ارکان دعوي، تعاريف و شرايط دعوي و مراحل دادرسي ارايه شده است.
  
محصولات مرتبط