کتابهای دیگر حقوقی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
اعتراض به عوارض شهرداري ها
مهدي رسول زاده،محمد محمدزاده،اميد محمدي
شوميز | وزيري | 200 صفحه
چاپ اول | 1396 | 500 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001585876
 
 
220000R 176000R

lansoprazol stada

lansoprazol pensa sarpiller.site
مرجع تظلم خواهي موديان نسبت به عوارض و بهاي خدمات تعييني شهرداري ها، کميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها مي باشد که اين کميسيون از مراجع اداري شبه قضايي بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل از شهرداري است و رسيدگي در آن تک مرحله اي، آراء صادره در آن قطعي مي باشد که در برخي موارد قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. در اين اثر به موضوعات صلاحيت، نحوه رسيدگي، اعتراض و اجراي آراء کميسيون پرداخته است.
  
محصولات مرتبط