کتابهای دیگر < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
تملک اراضي اشخاص در طرح هاي عمومي و عمراني شهرداريها و دولت
اميد محمدي
شوميز | وزيري | 168 صفحه
چاپ دوم | 1396 | 500 نسخه
انتشارات جاودانه،جنگل
9786001584855
 
 
120000R 96000R
لزوم جبران خسارت در تملک اراضي اشخاص با نظريه تساوي حقوق شهروندان در برابر هزينه هاي عمومي منطبق بوده و خود به عنوان قاعده مطرح است.بر اساس اين نظريه تمامي شهروندان به تساوي عهده دار هزينه هايي هستند که دولت به الاعم به منظور تامين منافع عمومي يا استقرار نظم، صرف مي کند.بدين ترتيب اگر در اثرعملکرد سازمان دولتي يا شهرداري ها زياني به شخص يا اشخاص معيني وارد آيد، اين برابري از هم مي گسلد. دولت بايد به نمايندگي از عموم خسارت زيان ديدگان را تا حدي که تساوي مذکور مجدداً برقرار شود جبران نمايد تا بدين سان از استفاده بدون سبب همگان به ضرر زيان ديدگان جلوگيري به عمل آيد.
  
محصولات مرتبط