کتابهای دیگر حقوقی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
کارفرما حقوق،وظايف،تکاليف
عليرضا حسيني
شوميز | وزيري | 168 صفحه
چاپ اول | 1395 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل،جاودانه
9786003165830
 
 
100000R 80000R
انديشه تدوين و گردآوري اثر حاضر حاصل تجارب علمي نويسنده کتاب در هيأت هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي و مراجع حل اختلاف کار که عنوان عضو و نماينده در جلسات حضور داشته و مشکلات کارفرمايان را از نزديک ديده و شنيده که عمده مشکلات آنها ناشي از ناآگاهي و عدم اطلاع از قوانين کار و تأمين اجتماعي در حوزه کارفرمايي بوده است. اين کتاب در ابتدا به تعريف کارفرما از ديدگاه هاي مختلف پرداخته و سپس تکاليف کارفرما را در دو بخش مورد بررسي قرار داده است،در بخش اول تکاليف کارفرما در حوزه هاي مختلف در چهارچوب قوانين و مقررات کار ايران و در بخش دوم تکاليف کارفرما در حوزه هاي مختلف بيمه اي در چهارچوب قوانين ومقررات تامين اجتماعي بصورت ساده و روان تدوين و دسته بندي شده است.در اين راستا علاوه بر استفاده از قوانين فوق الذکر از پرسش و پاسخ هاي مختلف در حوزه روابط کار،آراء مراجع حل اختلاف و ديوان عدالت اداري و ساير منابع معتبر استفاده شده است.
  
محصولات مرتبط