حقوق جزای اختصاصی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي
دکتر حسن پوربافراني
شوميز | وزيري | 304 صفحه
چاپ اول | 1395 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، جاودانه
9789649818382
 
 
170000R 136000R
در دروس حقوق جزاي اختصاصي، همزمان سه هدف دنبال مي‌شود. اولاً دانشجويان، با جرايم و مجازات‌هاي مهمي كه در نظام حقوقي كشور است آشنا مي‌شوند، ثانياً به صورت قاعده‌مند و نه سليقه‌اي، نحوة تفسير قوانين كيفري را مي‌آموزند و ثالثاً با نحوة تجزيه و تحليل جرايم آشنا مي‌شوند. هدف دوّم، مهم‌تر و ارزشمندتر است. عدم توجه به اين هدف، كار تفسير قانون و انطباق اعمال ارتكابي افراد بر آن را تا حد يك سليقه و نظر شخصي تنزل داده و خطرات جبران‌ناپذيري را به حقوق و آزادي‌هاي فردي وارد مي‌كند. برعكس، توجه به اين هدف از لحاظ آموزشي، دانشجو را درگير بحث كرده و باعث تقويت ذهن او در تمسك به اصول و قواعد تفسير قوانين كيفري مي‌گردد. از لحاظ ماهيتي هم باعث استحكام نظرات شده و راه را بر ورود نظريات بي مبنا، سست و سليقه‌اي به نظام حقوقي كشور مي‌بندد. مضافاً كه در نهايت به يكساني نظرات ارائه شده توسط حقوق‌دانان هم كمك شايان توجهي مي‌كند. درست است كه در عالَم حقوق، قواعدي دقيق بسان قواعد رياضي نيست، امّا چنين هم نيست كه هيچ نظم منطقي حاكم بر قواعد حقوقي نباشد. درصورت صريح و شفاف بودن حكم قانون و مصاديق آن، مشكلي پيش نمي‌آيد ولي براي تفسير قوانين ناقص، مبهم و غير شفاف هم اصول و قواعد تفسير قوانين كيفري، حكم همان قواعد رياضي را دارد كه حقوق‌دان را در ارائه نظري مستدل و مستحكم راهنمايي و هدايت مي‌كند. عدم توجه يكسان و شايسته به هر سه هدف فوق، بخصوص عدم برجستگي هدف دوّم در منابع درسي موجود براي «جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي»، اينجانب را بر آن داشت تا به تدوين يادداشت‌هاي خود در اين خصوص بپردازم؛ يادداشت‌هايي كه از نيمسال دوم سال تحصيلي 74-1373 يعني اولين باري كه به تدريس اين درس پرداختم، جمع‌آوري شده است. اذعان دارم كه قلم زدن در وادي جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي براي حقوق‌داني كه در تفاسير خود هم بايد به نظم عمومي به عنوان يكي از اهداف قديمي حقوق جزا بينديشد و هم پاسدار حقوق و آزادي‌هاي فردي به عنوان يكي از اهداف مدرن و متعالي حقوق جزا و مورد تاكيد اصل 9 قانون اساسي، باشد، كاري سخت و دشوار است. عمده‌ترين موارد عدول از اصول حقوق كيفري در اين حوزه است؛ جايگاه جرايم سياسي در اين حوزه است؛ مفاهيم مبهم همچون امنيت ملي، صدمه به امنيت و افساد في‌الارض در اين حوزه است و غيره. در عين حال آنچه طي اين مسير را هموار و البته شيرين مي‌كند، وجود اصول و قواعد تفسير قوانين كيفري است كه چون چراغي فروزان، فراروي سالكان اين طريق قرار دارد و خطاي انديشه را به حداقل ممكن مي‌رساند. در اين كتاب، تلاش شده است تا مطابق سرفصل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، به نحوي ساده و روشمند تجزيه و تحليل شود تا دانشجوي حقوق كاملاً با جرم مورد مطالعه آشنا شود؛ ضمن آن‌كه اگر خواست زماني به تجزيه و تحليل جرمي بپردازد و مثلاً مقاله‌اي بنويسد، روش آن را ياد بگيرد. همچنين در استدلال‌هاي مطرح شده، چارچوب‌ها و اصول را به صورت قاعده‌مند بياموزد تا بتواند براي هر جرم ديگري هم كه آن را در كلاس درس مطالعه نكرده است، به كار گيرد.
  
محصولات مرتبط