مجموعه نشست های قضایی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
نشست هاي نقد و بررسي آراي قضايي: قلمروي ضمان درک بايع
عبدالله محمودي،پوريا جوکار،احسان وفايي
شوميز | پالتويي | 61 صفحه
چاپ اول | 1395 | 1000 نسخه
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه
9786008485049
 
 
60000R 48000R
  
محصولات مرتبط