کتابهای دیگر حقوقی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
حقوق اداري تطبيقي
محمد شمعي،سارا شهباز
شوميز | وزيري | 416 صفحه
چاپ اول | 1395 | 1000 نسخه
انتشارات جنگل، کاوشيار
9786003165519
 
 
250000R 200000R
  
محصولات مرتبط