مجموعه نشست های قضایی < لیست کتابهای حقوقی < صفحه اصلی سایت
گزارش پژوهشي دادرسي کيفري و عارض شدن جنون پس از ارتکاب جرم
دکتر حجت الله فتحي،دکتر جواد طهماسبي
شوميز | پالتويي | 106 صفحه
چاپ اول | 1395 | 1000 نسخه
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه
9786007706985
 
 
60000R 48000R
  
محصولات مرتبط