لیست کتابهای زبان < صفحه اصلی سایت
Essential Words GRE Flashcards-Ghanbari
Abdollah Ghanbari
150 Cards
چاپ اول | 1389 | 5000 نسخه
جنگل
140000R 98000R
   
 
فلش کارت واژگان ضروري آزمون جي ار اي: اين مجموعه که به آموزش لغات ضروري و آزمون GRE اختصاص دارد در 40 درس، 600 لغت و اصطلاح کليدي و کاملا ضروري مربوط به GRE را در بر مي گيرد. کليه لغات و اصطلاحات هر درس همراه با مثال آمده است و تلفظ بريتانياي و آمريکايي هر کلمه با علائم فونتيک و شکل مترادف کليه لغات نوشته شده است. در پايان هر درس يک خودآزمايي همراه با پاسخ وجود دارد. در بخش ضمائم آموزش لغت(پسوند ها و پيشوندها)، الگوهاي آموزش لغت، آشنايي با ضرب المثل هاي انگليسي-فارسي،آموزش جامع ريشه شناسي کلمات و آموزش علائم فونتيک ارائه شده است.
div>.
div>.
 
محصولات مرتبط