آموزشی کودکان < لیست کتابهای زبان < صفحه اصلی سایت
Tiny Talk Song Book
Carolyn Graham 1386
کتاب Tiny Talk: Song Book داراي 60 موزيک، براي خردسالان ميباشد که باعث جذب آنها به سمت زبان انگليسي ميشود. اين کتاب با ايده آشتي دادن ذهن کودکان غير انگليسي زبان با زبان شيرين انگليسي تهيه و نشر شده است. اين کتاب به همراه CD صوتي منتشر شده و براي استفاده ترکيبي در کنار کتاب هاي Tiny Talk گزينه بسيار مناسبي هست. (موزيک هاي شاد شاد براي آموزش کودکان)
 Order  
 Product
 Publisher
 Price
  Available
آکسفورد
20000R
12000R
آکسفورد
10000R
8000R

محصولات مرتبط