Skip Navigation Linksصفحه اصلی سایت > لیست کتاب های زبان > Full Text
Sort by
Results per page
page
Charles Dickens,Jane Austen, Donald J. Gray,Daniel Defoe, Michael Shinagel... 1394
Norton Critical
 
Khaled Hosseini 1394
Afghanistan, 1975: Twelve-year-old Amir is desperate to win the local kite-fighting tournament and his loyal friend Hassan promises to help him. But neither of the boys can foresee what will happen to Hassan that afternoon, an event that is to shatter their lives. After the Russians invade and the family is forced to flee to America, Amir realises that one day he must return to Afghanistan under Taliban rule to find the one thing that his new world cannot grant him: redemption
 
Stendhal 1391
رماني است رئاليست از استاندال نويسنده قرن 19 فرانسه و همعصر بالزاک. اين رمان بر اساس يک حادثه واقعي که در جرايد آن دوره به چاپ رسيد الهام گرفته شده است. داستان زندگي يک جوان شهرستاني به نام ژولين سورل که موفق مي‌شود با تکيه بر مذهب به محافل اشرافي راه پيدا کند. اما در پايان اشرافيت و روحانيت زندگي او را تباه مي‌کنند.
 
Stephen Hawking 1395
A landmark volume in science writing by one of the great minds of our time, Stephen Hawking’s book explores such profound questions as: How did the universe begin—and what made its start possible? Does time always flow forward? Is the universe unending—or are there boundaries? Are there other dimensions in space? What will happen when it all ends
 
Charles Dickens 1391
هيچ کس "اسکروچ" خسيس و دمدمي مزاج را دوست ندارد. او نه کارفرماي خوبي است و نه دوست، همسايه و فاميل خوبي. در آستانه يک شب کريسمس که همه گرداگرد هم هستند و لحظه هاي شادي را با هم سپري مي کنند، او تنهاست و از اين تنهايي او را گريزي نيست. سبب بي کسي اش شيوه ي زندگي و تفکر اوست. اما...
 
Henrik Ibsen , Non Worrall 1395
The slamming of the front door at the end of A Doll's House shatters the romantic masquerade of the Helmers' marriage. In their stultifying and infantilised relationship, Nora and Torvald have deceived themselves and each other both consciously and subconsciously, until Nora acknowledges the need for individual freedom
 
Mikhail Lermontov 1391
"يک ماجراجوي احساساتي، با خيالات بي قرار و قلبي مشتاق; اين است قهرمان اين داستان "Pechorin" و به همراه او "Lermontov". رماني عجيب و فوق العاده که مثل باقي کتابها نيست. اين داستان، قطعا براي تک تک مخاطبانش محبوبترين خواهد شد."--Alan Frust
 
William Shakespeare 1391
ليساندر و ديميتريوس که از کودکي با هم دوست بوده‌اند، هر دو عاشق هرمياي زيبا و ريزه ميزه دختر همسايه شان هستند و مسئله غامضي دارند. اژئوس پدر هرميا هر دو پا را در يک کفش کرده‌است که دخترش بايد شب عروسي دوک و در حضور دوک با ديميتريوس ازدواج کند وگرنه هرميا را مي‌کشد يا به معبد کاهنان مي‌فرستد که تا آخر عمر همانجا ترشيده باقي بماند، حال آنکه هيچکس در آن محله آتن نيست که نداند هرميا از بچگي عاشق ليساندر بوده‌است...
 
E M Forster, Oliver Stallybrass, Pankaj Mishra 1394
کتاب گذري به هند، رماني انگليسي است که توسط ادوارد مورگان فورستر در سال 1924 نوشته شده است و هم اکنون در انتشارات جنگل عرضه مي‌شود. فورستر در اين رمان که در دوره‌ي سلطه‌ي انگليس بر هند سپري مي‌شود به رابطه‌ي انگليسي‌ها و هندي‌ها و نيز برداشت و تلقي دو فرهنگ از جهان و انسان مي‌پردازد. گذري به هند از مطرح‌ترين آثار فورستر محسوب مي‌شود.
 
James Joyce 2014
پرتره اي از مرد هنرمند در جواني يکي از آثار جيمز جويس است که توسط سوم شخص مفرد ماجراهاي پسري را از 2 تا 20 سالگي روايت مي کند و مسائلي مربوط به ايرلند، انسان، کودک، ترس و خدا مطرح مي شود...