Skip Navigation Linksصفحه اصلی سایت > لیست کتاب های زبان > Children Readers
Sort by
Results per page
page
Mary Rose 1391
کتاب داستان هاي اين سري، شامل يک کتاب داستان، يک کتاب کار (به صورت جداگانه، مخصوص کتاب داستان) و CD صوتي ميباشد. از نکات قابل ذکر اين کتاب هاي داستان، ميتوان به تمام رنگي بودن، گلاسه بودن برگه ها و جذابيت داستان ها اشاره کرد
 
ghanbari 1393
English Adventures Books include a series of graded readers at different level of English. The Language follow the syllabus of English Adventure Books, but the stories can be used independently.
 
Setsuko Toyama 1389
داستان هاي انگليش تايم شامل طيف گسترده اي از انواع داستان و سبک هاي بصري براي ايجاد علاقه در دانش آموز براي خواندن مي باشد. واژگان هر درس مرتبط با کتاب کار مي باشد. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد به همراه سي دي و ... از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
 
Sue Arengo, Magy McNorton, Derek Strange, Jennifer Bassett, Tim Vicary 1387
مجموعه حاضر داستان هاي زيبا و واقعي با تصاويري جذاب و تمام رنگي با متني آسان براي برنامه فوق درسي آموزش کودکان مي باشد. استفاده از عکس در پايين صفحه براي کمک فوري، حاوي فرهنگ لغت تصويري در هر کتاب و تمرين براي بررسي درک کتاب در آخر هر کتاب از ويژگي هاي اين مجموعه است.
 
Jill Eggleton, Jo Windsor 1387
داستان هاي زيبا و تمام رنگي براي درک بهتر کودکان و آشنايي با واژگان جديد از هدف هاي اين مجموعه است.
 
Sue Arengo 1390
مجموعه حاضر کتابهاي داستان سري کتابهاي Family and Friends مي باشد. اين مجموعه داستاني، با صفحات گلاسه و چاپ ممتاز، بهترين انتخاب ممکن ميباشند براي کودکان.
 
Arlene Wong, Johnn Wyss, Mark Twain 1388
مجموعه حاضر بهترين مکمل براي سري آموزشي Hip Hip Hooray! است. صفحات تمام رنگي، قوي کردن درک مطلب زبان آموز، آشنايي با واژگان جديد و ... از ويژگي هاي اين مجموعه مي باشد.
 
Jolly Learning Ltd 1390
کتاب حاضر براي کودکاني که تازه شروع به يادگيري زبان کرده اند مناسب مي باشد و با دانش صدا و پژواک آشنا مي سازند. هر صفحه از اين کتاب تقريباً شامل 11 کلمه جديد مي باشد.
 
Jolly Learning Ltd 1390
کتاب حاضر براي کودکاني که تازه شروع به يادگيري زبان کرده اند مناسب مي باشد و با دانش صدا و پژواک آشنا مي سازند. هر صفحه از اين کتاب تقريباً شامل 11 کلمه جديد مي باشد.
 
Jolly Learning Ltd 1390
کتاب حاضر براي کودکاني که تازه شروع به يادگيري زبان کرده اند مناسب مي باشد و با دانش صدا و پژواک آشنا مي سازند. هر صفحه از اين کتاب تقريباً شامل 11 کلمه جديد مي باشد.