جی آر آی < لیست کتابهای زبان < صفحه اصلی سایت
Super Power Pack
ETS 1396
اين پک شامل سه کتاب اصلي : The Official Guide to the GRE 3rd edition*Official GRE Quantitative Reasoning Questions Volume 1 Second Edition*Official GRE Verbal Reasoning Questions Volume 1 Second Edition مي باشد که اطلاعات کليدي و تمرينات لازم که شما براي آزمون نياز داريد همراه با 150 تست واقعي همراه با پاسخ نامه تشريحي مي باشد.
 Order  
 Product
 Publisher
 Price
  Available
ETS
1350000R
945000R

محصولات مرتبط