آموزشی کودکان < لیست کتابهای زبان < صفحه اصلی سایت
Bravo!
Judy West 1386
اين مجموعه در 8 سطح (Hello Bravo!, starter, Bravo 1,2,3,4,5,6) مطابق با سيستم بريتانيايي (British Accent) مقدمه اي براي يادگيري زبان انگليسي براي مبتديان مي باشد. کتاب هاي اين مجموعه با مطالب سرگرم کننده و تقويت مهارت هاي چهارگانه (مهارت گفتاري، شنيداري، خواندن و نوشتن) با تاکيد خاص بر مهارت هاي گفتاري و شنيداري زمينه يادگيري زبان انگليسي را همراه با شعر و بازي فراهم مي کند.
 Starter  
 Level 1  
 Level 2  
 Level 3  
 Level 4  
 Level 5  
 Level 6  
 Product
 Publisher
 Price
  Available
مک ميلان
45000R
27000R
مک ميلان
13000R
7800R
جنگل
18000R
10800R
مک ميلان
5000R
4000R

محصولات مرتبط